Em Care

Em Care sundhed henvender sig til private og idrætsudøvere med skader i bevægeapparatet eller kroniske lidelser, samt både små og store virksomheder.

For Em Care har jeg udviklet en flyer der omhandler elastiktræning. Flyeren spiller fint sammen med Em Cares yderligere materiale.